Omgevingsplan Wijk aan Zee

 

fotopaasduinvdjutter

Voor Wijk aan Zee is men nu bezig met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan.
In het plan wordt vastgelegd wat er aan bebouwing in het dorp, het aanpalende duingebied en op het strand wordt toegestaan.
Je kunt het ontwerpplan hier inzien.

Inmiddels zijn er al bijeenkomsten voor de inwoners van Wijk aan Zee geweest om te reageren op dit voorontwerp. Veel inwoners hebben een reactie ingediend. Onze werkgroep van de Kustbeschermers heeft samen met Duinbehoud ook een reactie gestuurd. Helaas is er niets met de meeste reacties van de bewoners gedaan. Een overzicht van de antwoorden vind je hier.

Heliomaregebied

Aardwoningen vormen één geheel met de natuur

De  bouwmogelijkheden in plaats van de oude school van Heliomare , die in het omgevingsplan worden voorgesteld ( 15 tot 17 meter hoog: dat zijn echt flatgebouwen)  passen niet in het dorpslandschap.

Als alternatieve bebouwing stellen wij voor ook te denken aan: ruimte voor Tiny Houses en aardwoningen.
Beide vormen van bebouwing zijn duurzamer en zorgen voor een minder grote aantasting van de natuur.

Tiny Houses vragen nauwelijks infrastructuur

Dorpsduinen

Ook vinden wij dat er geen dure huizen moeten worden gepland op de voor de recreatie en natuurwaarden zeer waardevolle Dorspduinen. Zo’n voorstel voegt weinig toe aan de woningbehoefte van Wijk aan Zeeërs. Dit gebied is bovendien zo kenmerkend voor het authentieke zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee dat het doodzonde zou zijn om dat op deze manier aan te laten tasten.

Wij zeggen daarom: Geef de Dorpsduinen als zeedorpenlandschap op den duur volledig terug aan de natuur ( ook als wandelgebied) en zorg voor een beschermde status, net zoals dat voor de Dorpsweide al geldt.

Wijk aan Zee wil een rustig dorp blijven en heeft geen stadse allures

Bij dit alles telt mee dat het voorgestelde omgevingsplan een veel grotere verkeersdruk genereert, iets wat Wijk aan Zeeërs en toeristen niet echt wensen. Ook de natuur is daar niet bij gebaat.

Het strand in het omgevingsplan

Het strand is er voor iedereen, niet alleen voor bezitters of huurders van strandhuisjes. Recreatie op het strand moet voor iedereen beschikbaar blijven. Uitbreiding van particuliere ruimte ten koste van de openbare ruimte moeten we in balans houden. Mensen die geen huisje ter beschikking hebben, moeten ook voldoende ruimte hebben voor hun strandrecreatie.
Om te zorgen dat het strand een sportieve, veilige en natuurlijke omgeving blijft voor iedereen is regionale zonering dringend gewenst. De gemeentes in de IJmond zouden met elkaar tot overeenstemming moeten komen over waar, welke activiteiten zijn toegestaan.

Wij pleiten daarom voor een activiteitenzone aan de pierkant ( gem.Velsen) , een familiestrand ( Wijk aan Zee/ deel Heemskerk), een natuur/rustzone ( laatste stuk van Heemskerk tot aan Castricum, vanaf de huidige grens van de Heemskerkse strandhuisjes, zonder verdere uitbreiding van de huisjes in noordelijke richting dus)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren