Voldoende woonruimte voor jong en oud is belangrijk

Maar hoe gaan we bouwen ? b.v. op vrijkomend gebied bij Heliomare?

Keuzes genoeg:

  • Hoogbouw tot 17 meter, zoals in het nieuwe omgevingsplan mogelijk wordt gemaakt?

OF:

Aardhuizen, die in de duinen zijn opgenomen

 

Tiny houses, die weinig infrastructuur vragen?

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren