Ontwikkelingen in Wijk aan Zee

Er is een nieuw omgevingsplan in voorbereiding met vergaande gevolgen voor het zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee. Het open gezicht op de duinen in en rond het dorp dreigt te verdwijnen als dit plan in zijn geheel wordt goedgekeurd. Meer over het omgevingsplan lees je hier.

In het verleden zijn er al vele plannen gemaakt voor de toekomst van Wijk aan Zee. Hier kun je er meer over lezen. Aan het nieuwe bestemmingsplan ligt de Gebiedsvisie van 2014 ten grondslag. Lees hier Gebiedsvisie-Wijk-aan-Zee

Het bestemmingsplan is in te zien o.a. in de Moriaan en is te lezen op de website van de gemeente.

Op 6 juni 2017 hebben B&W van Beverwijk besloten om een nieuwe versie van het ontwerpbestemmingsplan voor Wijk aan Zee ter visie te leggen. Dit betekent dat er officiƫle inspraak op het plan mogelijk is tot uiterlijk 27 juli. Iedereen heeft aan deze inspraak mee kunnen doen.

Er zijn vele zienswijzen vanuit de bevolking ingediend. We rekenen erop dat deze worden meegenomen met de vaststelling van het definitieve plan. Hier kun je alvast een voorproefje zien van de zienswijzen.

Startnotitie Strandbeleid

De gemeente heeft een startnotitie opgesteld voor het strandbeleid. De werkgroep kustbeschermers zal de komende weken deze notitie bestuderen om te kijken in hoeverre die in overeenstemming is met de bedoelingen van het Kustpact en de visie van de Kustbeschermers. Lees meer over de startnotitie strandbeleid
Wil je mee discussiƫren over deze startnotitie, neem dan contact op met ons via de mail.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren