De kustbeschermers, wat willen ze?

Langs de hele Nederlandse kust is sinds december een beweging van burgers op gang gekomen om de kust ( en het bijbehorende duingebied) te beschermen tegen te intensieve bebouwing. Via de sociale media zijn er meer dan 100.000 mensen actief geworden. Op een bijeenkomst in juli van dit jaar hebben ook in N.Holland actieve kustbeschermers zich verenigd en zo ontstond er in ons gebied een werkgroep met o.a. deelnemers uit Castricum, Beverwijk en Wijk aan Zee.  Ze gaat proberen om de bouwontwikkelingen in de duinen en het strand in dit gebied goed in de gaten te houden. Dit in samenwerking met natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud.
De werkgroep Kustbeschermers Midden Kennemerland wordt in de startfase ondersteund door Beverwijk Duurzaam. Contact met de werkgroep voorlopig via contact@kustbeschermerswijkaanzee.nl

Tot de kustgebieden behoren ook de duinen van Wijk aan Zee. De werkgroep is bezig de bestaande plannen voor bebouwing kritisch te bekijken en heeft ook haar visie ingestuurd op het nieuwe omgevingsplan voor Wijk aan Zee.

De actieve kustbeschermers hebben landelijk een manifest geschreven, dat als uitgangspunt voor de lokale activiteiten dient. Elke werkgroep geeft er dus zijn eigen lokale invulling aan.
Dat is nodig omdat er overal langs de kust projecten in voorbereiding zijn voor kleine en grotere recreatieparken. Dit soort parken zijn niet bedoeld om de woningnood van de plaatselijke bevolking  op te lossen en dienen vooral als geldbelegging. Hetzelfde geldt voor de vele nieuwe strandhuisjes en andere accommodaties die overal gepland zijn, vaak jaarrond. De ontwikkeling van een rustig en open strand naar een druk en volgebouwd strand is al een tijd gaande en kunnen we ook in Wijk aan Zee met eigen ogen zien.
De kustbeschermersbeweging wil deze ontwikkeling een halt toeroepen want zij vindt dat natuur, rust, en open uitzichten voor de recreatie een toegevoegde waarde hebben, die we niet verloren moeten laten gaan.

Inmiddels is er in januari een Kustpact tot stand gekomen tussen de overheid en vele natuur- en landschapsorganisaties. In deze overeenkomst staat bijvoorbeeld dat er in de aangewezen kustgebieden alleen op plekken waar al gebouwd is, nog mag worden bijgebouwd. Lege stranden moeten zoveel mogelijk leeg blijven.

Onze mooie kust en de kustnatuur zijn kostbaar. Ze mogen niet verloren gaan, we willen er graag van blijven genieten!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren