Petitie

De mogelijkheid om de petitie te tekenen is nu gesloten. Op 5 juli hebben we de petitie aangeboden aan de burgemeester. Meer informatie volgt. Belangrijker is nu om een inspraakreactie te sturen met uw bezwaren. Lees daarover op de voorpagina.

 

Wij hebben bewust toen niet voor een online-petitie gekozen, omdat wij denken dat een petitie waar je wat moeite voor moet doen meer kracht heeft.

 

INHOUD VAN DE PETITIE:Kies bewust voor de Kust
KRUIS 1 , 2 , 3 OF 4 KEUZES AAN.
Ik kies voor:
0 Kleinschalig toerisme van hoge kwaliteit, authentieke dorpskarakter behouden
Dus geen verdere uitbreiding van de toeristische accommodaties dan de huidige stand van zaken.
0 Duinen niet verder aantasten door bouwontwikkelingen
daarom beschermde status voor Dorpsduinen ( = geen bouwontwikkeling) en geen intensieve bebouwing met hoge appartementsgebouwen bij Heliomare.
0 Een leefbaar dorp waar het voor jong en oud goed samenleven is.
daarom voldoende alternatieve woonmogelijkheden ( bijv. Tiny Houses en aardwoningen, opknappen bestaande gebouwen), die de natuur minimaal belasten, maar waardoor wel aan de woningbehoefte wordt voldaan en de voorzieningen in stand kunnen blijven.
0 Een strand voor iedereen: daarom 3 regionaal overeengekomen zones voor strandgebruik die goed worden gehandhaafd: sportief / familie /natuur/rust
Handtekening:
_______________________________
Schrijf hier uw e-mailadres als u op de hoogte wilt blijven via de
mail: ________________________

 

 

Bewaren