Plannen genoeg

De vele plannen voor Wijk aan Zee

In de loop der jaren zijn er al vele plannen en visies voor Wijk aan Zee gemaakt en acties daaromheen gehouden:
Hieronder een lijstje:

 • 1966 – Vuist aan Zee – het verhaal dat al 21 jaar aan de dans van de planologen weet te ontspringen uit 1996
 • Laat de Kust met Rust – bloemlezingen, gedichten en muziek die de kust en (Wijk aan) zee bezingen.
 • 1974 oprichting Leefbaar Wijk aan Zee door Freek Trautwein
 • 1989 Kustplan “Slibdepot”
 • Iedereen zet zijn huis te koop en ‘evacueert’ naar Beverwijk, oprichting Laat de Kust met Rust,
 • De 11 Dwaze plannen tour door Nederland
 • 2000 Pijlers voor de toekomst
 • 2002 Strategisch Plan
 • 2003 plannen voor een vliegveld in zee
 • 2004 Dorpsvisie
 • 2011 Identiteit Kustplaats
 • 2014 – Gebiedsvisie-Wijk-aan-Zee
 • 2016 voorontwerp bestemmingsplan

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren