Zonering aan de stranden

De eigenaren en natuurbeheerders van de natuurgebieden langs de kust van Noord-Holland hebben ter bescherming van de kust een zoneringskaart van de stranden gemaakt.
De Noord-Hollandse kust is in het gezamenlijke plan opgedeeld in

  • evenementenstranden,
  • bruisende stranden,
  • familiestranden
  • ontspanningsstranden.

Het doel van deze zonering is een duidelijk overzicht in welke delen recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke niet.

Het plan is een reactie op het recente Kustpact waarin overheden en natuurorganisaties hebben vastgesteld dat er regels moeten komen voor de bebouwing van het strand en de duinen.
Overigens komt de zoneringskaart grotendeels overeen met de huidige activiteitenindeling van de Noord-Hollandse kust.

Bewaren