Wat willen kustbeschermers

Initiatiefnemers zijn :

  • Natuurmonumenten,
  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland,
  • Zeeuwse Milieufederatie,
  • Het Zeeuws Landschap,
  • Zuid-Hollands Landschap,
  • Landschap Noord-Holland,
  • Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
  • Stichting Duinbehoud

Werkgroep Kustbeschermers M-Kennemerland

Onze missie is verwoord in het Kustlied en het Kustmanifest.

Bekijk hier het Kustlied in een video-versie.
Op basis van heel veel hartekreten van Kustbeschermers heeft de dichter Ingmar Heytze het ‘Kustlied’ gemaakt. Een waar eerbetoon aan onze kust!

KUSTLIED

Hier ligt de kust, een kantlijn van zand.
Wacht niet op de zon voordat je gaat.
Kom ook als het grijs is, donker,

wanneer je kunt leunen op de wind,
als je jezelf, op ware grootte, terugvindt
op het strand, onder jagende wolken

en merkt dat je hoofd is doorgewaaid –
dat je niet meer huilt maar zingt.

Neem een kind mee. Zie de horizon.
Leg uit dat de zee waarvoor we schuilen

achter dijken ook het land omarmt,
dat de wereld onder water verder gaat.

De kust is van niemand, dus van iedereen,
We schenken haar aan elkaar, elke dag
opnieuw, door haar woest en leeg te laten.

Hier gingen we aan land. Hier komen
we vandaan. De kust is niet van ons.
Wij zijn van haar.

Ingmar Heytze