Picknick Dorpsduinen

Feest in de Dorpsduinen! Kom zondag 24 september met z’n allen picknicken. Dat doen we om aandacht te vragen voor het belang van dit natuurgebied in het het dorp. De picknick, die wordt opgeluisterd door het koor Wazmank en diverse kunstenaars, begint om 13:00.

In het nieuwe bestemmingsplan van Wijk aan Zee worden de Dorpsduinen aangemerkt als een van de plekken waar in de toekomst woningen gebouwd gaat worden. Veel Wijk aan Zeeërs zijn hier op tegen. Tijdens de picknick wordt er niet alleen gegeten, gedronken en muziek gemaakt, bezoekers kunnen ook informatie krijgen over de duinen. Daarnaast zijn er excursies naar de bunkers in het natuurgebied.

Je hoeft niet uit Wijk aan Zee te komen om mee te doen. Iedereen die de Dorpsduinen een warm hart toedraagt is welkom. Het is de bedoeling dat deelnemers hun eigen kleedje, eten en drinken meenemen. Ook lokale politici worden uitgenodigd. Zij nemen volgende maand een besluit over het nieuwe bestemmingsplan. De picknick duurt tot ongeveer 15:00 uur.

foto van Kustbeschermers Wijk aan Zee.
Tot 27 juli konden er bij de gemeenteraad bezwaren worden ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee. Nu komt het erop aan vooral actie voeren tegen de plannen voor grootschalige woningbouw bij Heliomare en in de Dorpsduinen.

Inmiddels hebben we een petitie en een Open brief aan de Gemeenteraad van Beverwijk aangeboden, waarin we een duidelijk signaal afgeven dat velen het niet eens zijn met dit plan en dat de inspraakreacties vanuit de bevolking zwaar moeten meewegen in de besluitvorming.
Ook is er namens de kustbeschermers een officieel bezwaar ingediend. Hier te lezen : Zienswijze Kustbeschermers -bestemmingsplan Wijk aan Zee juli2017

Het bestemmingsplan is te lezen op de website van de gemeente.

De reacties op het laatste bestemmingsplan zullen binnenkort wel als 1 pakketje worden gepubliceerd door de gemeente. Maar wil je nu al weten welke reacties er zijn binnengekomen  ( totaal ca. 27) , dan kun je dat zien op het ingekomen-stukken-onderdeel van de gemeentelijke website . De zienswijzen zullen op 5 oktober zelf nog niet worden besproken.